​چارلز داروين

​چارلز داروين زيست شناس برجسته ي انگليسي

درچنين روزي در سال ۱۸۰۹ ميلادي چارلز داروين متولد شد . داروين زيست شناس برجسته ي انگليسي دردوازده سالگي براي فراگيري علوم پزشكي به ادينبورگ رفت اما به دليل اينكه به پزشكي علاقه اي نداشت به سمت علوم مذهبي روي آورد .
او در اين زمينه نيز موفقيتي به دست نياورد وسرانجام به سوي اكتشاف كشيده شد وبه همراه يك هيات طبيعي دان به جزاير اقيانوس اصل » آرام رفت . او دراين حوزه به تحقيق پرداخت ورساله ي خودرا با نام مطرح ساخت . « انواع اودراصل انواع با انجام يك بحث مفصل ريشه هاي انساني را برگرفته از نسل ميمون ذ كر ميكند . فلسفه ي او تاحدود زيادي پيچيده است و حتي درسالهاي اخير انديشه ي او به چالش كشيده شده است .
بنياد انواع ، انسان وپيدايش انسان از ديگر آثار اويند . داروين معتقد است كه درميان موجودات اعم از حيوانات وانسان و … هرموجودي كه توانايي سازگاري نداشته ب اشد از چرخه ي طبيعت خارج ميگردد .
مثلاً انسانها در هنگام سرما براي سازگاري نياز داشتند كه بدنشان مو درآورد. به طوركلي ، محيط از ميان اعضاي گوناگون يك جمعيت ، به نفع » جانداراني كه بهتر سازگاري پيدا كرده اند دست به انتخاب ميزند، كه به آن گفته ميشود . داروين باورداشت كه با ارتقاي « نظريه ي انتخاب طبيع ي داروين انسان به سطح فكري و اجتماعي لازم ، يعني ايجاد موقعيتي مناسب درمحيط ، كه بااستفاده از ابزار ، لباس ، آتش و غيره مي سرشد ، انتخاب طبيعي درجهت اصلاح ساختمان بدن متوقف گرديد . يعني ديگر انسان نيازي نداشت تادرم وقع لزوم سازگاري پيدا كند .
مثلاً وقتي سردش ميشد ديگر نيازي نبود بدنش با طبيعت سازگار شود بلكه لباس گرم ميپوشيد تا سردش نشود . زيرا انسان توانست از ذهنش استفاده كند . ديگر دراينجا برتري جسمي و سازگاري اهميت نداشت بلكه براي بقا برتري فكر وتعاون اجتماعي ارزشمند شد . داروين استدلال ميكند كه مردم ستيزه جو ، خودپسند و فاقد روحيه ي تعاون وهمكاري كه با كمبود ابزار وحدت مواجهند در معرض نابودي هستند زيرا پديده هاي بالا جزو ضرورتهاي اجتماعي هستند .
همچنين افرادي كه از تعاون بيشتري برخوردارند ، جا يگزين كساني ميشوند كه از تعاون كمتري برخوردارند . بطور كلي ، پيشرفت در جوامع بشري به افزايش جمعيت فكور و مستعد واخلاقي بامعيارهاي متعالي بستگي دارد . يعني هر چه افراد يك جامعه فكورتر باشند پيشرفت در جامعه سريعتر و بيشتر است وهرچه افراد فكور جامعه كمتر باشن د نه تنها ممكن است جامعه پيشرفت نكند بلكه حتي ممكن است سير نزولي نيز داشته باشد .
داروين د رتحقيقات وپژوهش هاي بسيار گسترده ي خود كه تقريباً در طي يك سفر طولاني چند ساله با يك كشتي كاوشگري به دوردنيا انجام شد به طور ساده و مختصر حداقل به دو دستاورد بسيار مهم در مورد جانوران رسيد :
۱) نياز مشترك : اينكه تمام جانداران درانتهاي پيگيري نسل ونياي آنها به يك نوع اصلي مي رسند.
۲) انتخاب طبيعي : انتخاب طبيعي خود بر پايه هايي استوار بود كه از پژوهشها در مورد جانداران بدست آمده بود ،مانند :
۱-۲ )جاندارن پيچيده اند
۲-۲ ) جانداران متنوعند : هزاران گونه مختلف از جانداران شناسايي شده اند كه گاه به گاه اين ليست كامل تر نيز ميشود در حالي كه در بي جانان اين خصيصه بدين گونه يافت نميشود .
۳-۲ ) سازش جانداران با محيط : جانداران با طرز عجيبي با دنياي اطراف خود سازش ميكنند وخود را وفق ميدهند تا امكان ادامه ي بقاء را داشته باشند .

نتايج ذكر شده خود براساس شواهد وتجربياتيست كه از طبيعت بدست آمده مانند:
۱) جانداران زيادتر از آنچه كه بايد توليد مثل ميكنند .
۲) اما آنگونه كه بايد گسترش يابند زياد نميشوند (تقريباً دريك تعادل نسبي ميمانند.
۳) متنوعند.
۴) تناسبي خاص با محيط خوددارند : اين تناسب خود شامل دوري تسلسلي از سئوال وجواب است ، بدينگونه كه : سئوال : جانداران چرا متناسبند ؟ جواب : زيرا بيشتر مانده اند . سئوال : چرا بيشتر مانده اند ؟ جواب : چون متناسبند . خلاصه اينكه : تنازع بق اء بعلاوه وراثت (اينكه خصوصيات والدين به فرزندان انتقال مي يابد ) باعث ودليل وجود اين گونه از حيات (ازميان بي نها يت گونه و شرايط ممكن )شده است .

مطلب پیشنهادی  پیر امیدیار

برچسب ها

مطالب مشابه...

0 افکار در “​چارلز داروين”

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *