ماهانه بهمن ۱۳۹۴

ماهوواتنگ بنیانگذار بزرگترین شرکت اینترنتی در چین ماهوواتنگ (Ma Huateng)، یکی از جوان‌ترین میلیاردرهای چین است که ثروت خود را از صنعت اینترنت به دست آورده است. وی با ثروت ۶/۳ میلیارد دلاردر سال …