صادق انوری پور، نویسنده در تیم موفقیت | رازهای موفقیت | راه موفقیت - صفحه 3 از 3

توسط: صادق انوری پور

موفقیت شغلی ، يكي از مهمترين و زيباترين موفقيتها است. كه آرزو و خواسته افراد زيادي از افراد جامعه ما نيز هست و براي دستيابي به اين موفقيت بزرگترين كار و اولين قدم انتخاب درست است. مسئولیت …